Tillämpning

Cykelringens allmänna villkor är tillämpliga på alla avtal som kund sluter med Legio Bike Sju AB (org. nr 556567-5880) (nedan ”Cykelringen”) genom köp via internet. Genom att beställa varor från Cykelringens webbshop accepterar kunden dessa villkor. Beställningen är inte giltig om Cykelringen inte kan fastställa kundens bostadsadress.

 

Priser och avgifter

Priserna i Cykelringens webbshop uppdateras i realtid och visas inklusive moms. Priserna är angivna i svenska kronor och frakt tillkommer på varje beställning enligt nedan. Cykelringen reserverar sig för eventuella tryck- och skrivfel. Det finns vid var tid ordergräns för såväl hur stor som hur liten order som expedieras till kund. Besked om ordern är för stor eller för liten lämnas i samband med att köp ska genomföras. Priset i butik och i webbshopen kan variera.

 

Åldersgräns

Om kunden är under 18 år måste målsman godkänna beställningen. Erbjudanden Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.

 

Betalsätt

Betalning kan ske enligt något av de alternativ som vid var tid framgår av informationen på webbshopen. Oavsett vilket betalningssätt som väljs förbehåller sig Cykelringen rätten att neka kund att köpa via webbshopen.

 

Ändring av order/avbeställning

Kund kan avbeställa en order utan avgift fram till dess att beställningen sänts från Cykelringen. Avbeställning ska meddelas till Cykelringen per e-post till kundservice@cykelringen.se. Om betalning erlagts för vara som avbeställs sker återbetalning på samma sätt som anges under ”Returservice” nedan.

 

Leveranskostnad

Fraktkostnaden för viss vara och beställning är beroende på vilken vara eller kombination av varor som beställs. Kostnaden för frakten vid var tid framgår av informationen på webbshopen samt framgår kostnaden för viss order innan beställningen slutförs. För returfrakt debiteras kunden den kostnad som Cykelringen orsakas av returen.

 

Leverans

Order expedieras som regel inom tre arbetsdagar. Orderbekräftelse skickas endast per e-post och då till den e-postadress som angavs när beställningen genomfördes. Varor kan inte avhämtas hos Cykelringen. Order kan inte dellevereras varför leveranstiden kan bli avsevärt längre än normalt om någon av de beställda varorna inte finns på lager. För det fall en beställd vara inte skulle finnas i lager kommer kunden att kontaktas av Cykelringen på det telefonnummer eller via den e-postadress som kunden angett. Order där den sammanlagda vikten av de beställda varorna på ordern uppgår till max 20 kg levereras till den DHL service point som är belägen närmast leveransadressen. Om kollit väger mer än 20 kg sker leveransen istället direkt till leveransadressen efter att avisering skett. Om kunden inte är på leveransadressen för att ta emot godset när leverans ska ske dit kan kunden komma att debiteras kostnaden för att ny leverans ska ske till leveransadressen eller om godset returneras till Cykelringen kostnaden för returfrakten samt kostnaden för att lagerhålla ordern till dess den kan levereras till kunden eller returneras till Cykelringen. Kunden ansvarar för att kontrollera att varan inte är skadad innan kunden tar emot och kvitterar leveransen. Vid byte, reklamation eller retur av vara, står kunden för transportrisken.

 

Transportskada

Om kunden upptäcker en skada på ett paket som levereras från Cykelringen innan kunden öppnar paketet ska kunden anmäla det till utlämningsstället där paketet hämtades ut. Om kunden upptäcker skadan först efter att paketet öppnats ska kunden omgående kontakta Cykelringens webbshop.

 

Ångerrätt

Konsument (privatperson) har 14 dagars ångerrätt från det att kunden tagit emot en vara. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Ångerrätten gäller endast för konsumenter samt om varan är i väsentligen oförändrat skick. Detta innebär att varan skall kunna säljas som ny till annan kund efter att den returnerats, utan att den andra kunden reagerar på att produkten ser använd ut. Kunden svarar för fraktkostnaderna vid åberopande av ångerrätt. Vid utnyttjande av ångerrätt ska varan returneras komplett i produktkartong, om möjligt med ursprungligt emballage, snarast efter att kunden meddelat Cykelringen om att ångerrätten utnyttjas. Vid retur ansvarar kunden för att varan är emballerad på ett sätt så att varan inte skadas under transport. Innan vara returneras sker ska kunden kontakta Cykelringens kundtjänst för att erhålla besked om hur returen ska genomföras.

 

Returservice

Pengarna för varan får kunden tillbaka senast 30 dagar från det att Cykelringen mottagit meddelande om att kunden önskar returnera varan förutsatt att varan är i väsentligen oförändrat skick. Om betalning skett med kort eller direktbetalning återbetalas pengarna på samma sätt som betalningen skedde.

 

Bytesrätt/Reklamation

Vid byte av vara svarar kunden för såväl returfrakt som ny frakt för den nya varan. Om byte sker på grund av att varan varit defekt svarar dock Cykelringen för fraktkostnaderna i samband med bytet. Reklamation Som konsument har kunden tre års reklamationsrätt. För att få åberopa ett visst fel måste kunden dock reklamera felet inom skälig tid från det att felet upptäckts. Vid reklamation måste kunden genom kvitto styrka att varan är köpt från Cykelringens webbshop. Vid reklamation förbehåller Cykelringen sig rätten att undersöka och testa reklamerade varor. Om det vid sådan undersökning/test klarläggs att varan inte är defekt eller att det är ett fel som inte täcks av garanti eller reklamationsrätt debiteras kunden eventuell fraktkostnad för Cykelringen för att återsända varan till kunden samt 495 kr för Cykelringens arbete. Byte och reklamation kan förutom hos webbshopen även göras i någon av Cykelringens butiker mot uppvisande av kvitto.

 

Outlösta paket

Om ett paket inte hämtas ut från Posten debiteras kunden en avgift som motsvarar de faktiska kostnaderna för returfrakt, ursprunglig frakt samt de kostnader Cykelringen har för hanteringen av paketet. Outlösta paket omfattas normalt inte av ångerrätten. Garanti Garantitiden kan skilja sig åt mellan olika varor. Garantitiden för respektive vara anges i produktinformationen. Garantiärenden hante­ras av Cykelringens webbshop eller av någon av Cykelringens butiker. Om ett garantifel skulle uppstå ska kunden därför kontakta Cykelringens webbshop eller någon av Cykelringens butiker för att få information om rutinerna för garantiärenden.

 

Integritetspolicy (cykelringen.se)

Vi på Cykelringen värnar om din personliga integritet därför eftersträvar vi att alltid en hög nivå av dataskydd.

Cykelringen behandlar dina Personuppgifter i enlighet med den senaste dataskyddslagen. Det innebär bland annat att vi är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter. Vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag och följer gällande regler kring dataskydd och tillämpar minimal uppgiftslagring. Nedan beskriver vi hur personuppgifter hanteras på Cykelringen, vilka rättigheter du har som kund hos oss och vad du gör om du har frågor eller vill anonymisera dina uppgifter.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och därför är det viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster. Har du frågor kan du kontakta oss på kundtjänsten via support@cykelringen.se.

Vad är en personuppgift? Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, t.ex. namn, personnummer, IP-adress eller köphistorik.

Vad är behandling av personuppgifter? Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, radering eller förstöring.

Hur samlar vi in personuppgifter? När du loggar in på vår kundsida, köper våra produkter eller tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss samlar vi in de personuppgifter du delar med oss t.ex fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress och annan ärenderelaterad information, t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst. Vi kan även komma att samla in och uppdatera dina adressuppgifter via tredjepartstjänster för betalningslösningar, adressuppdateringar samt vid fakturaköp ta uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker och andra finansiella institut.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför? Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

– Leverans av en beställd/köpt produkt (inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans).

– Identifikation och ålderskontroll.

– Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag.

– Adresskontroll mot externa källor, t.ex. Decidas, Creditsafe, Klarna eller liknande.

– Hantering av reklamations- och garantiärenden.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

– Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och mobilnummer).

– Betalinformation (t.ex. debiteringsnummer, transaktionstidpunkt och kortinnehavare).

– Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag.

– Orderinformation (t.ex. vad som köpts, när det köpts m.m).

– Användaruppgifter ditt kundkonto.

– Din korrespondens med oss (t.ex mail, chatt och telefonsamtal).

Vilka syften har vi för att behandla dina personuppgifter och vilken laglig grund finns för behandlingen av dina personuppgifter?

– Med köpeavtal som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att hantera ditt köp på vår site, detta inkluderar att behandla dina beställningar, returer samt reklamationer.

– Med köpeavtal som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att skicka mail till dig med meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.

– Med köpeavtal som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.

– Med köpeavtal som laglig grund kommer vi göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig detta genom att se till din betalningshistorik och kreditkontroller.

– Med köpeavtal som laglig grund använder vi vår kundservice personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig som kommer till oss via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier.

– Med köpeavtal som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden rörande våra produkter.

– Med rättslig förpliktelse som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp hos oss på Cykelringens webbshop.

– Med intresseavvägning som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att bekräfta din adress med externa partner.

– Med intresseavvägning som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig, något du alltid kan ifrånsäga dig.

– Med rättslig förpliktelse som laglig grund kan vi behöva använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut. Personuppgiftsbiträden För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss t.ex företag som hjälper oss med betallösningar, frakt och IT-tjänster. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi delar endast personuppgifter med personuppgiftsbiträden som är för specifika för ändamål och som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen.

Vi har avtal med alla våra personuppgiftsbiträden som garanterar att de hanterar dina personuppgifter med högsta säkerhet och att de åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. Om vi enligt lag är skyldiga att dela dina personuppgifter med andra som är självständigt personuppgiftsansvariga, t.ex. statliga myndigheter eller misstänker brott kommer vi dela dessa på ett säkert sätt. När dina personuppgifter delas med andra som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller deras integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi din information? Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål, se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål nedan.

Var behandlar vi dina personuppgifter? Våra personuppgiftsbiträden finns i olika delar av världen. Därför kan dina personuppgifter komma att behandlas både inom och utanför EU/EES. Oavsett var dina uppgifter behandlas ser vi dock till att skydda din personliga information med alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur skyddar vi dina personuppgifter? Våra IT-system är utvecklade för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad är cookies och hur använder vi det? Cykelringen använder sig av cookies (korta textfiler) som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare när du besöker Cykelringen.se. Läs mer om cookies och hur vi använder det nedan. Vi samlar in personuppgifter från dig som kan komma att användas i marknadsföringsändamål i enlighet med vad som närmare anges i vår cookie-policy nedan. Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, om dem kan du läsa här:

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få information om varför vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar dem. Du har även rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter.

Du har rätt att rätta felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig.

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om det saknas laglig grund för behandlingen eller vi inte längre behöver dina personuppgifter. Vi kommer även själva anonymisera alla personuppgifter som inte längre är relevanta för oss. Du kan också under vissa förutsättningar t.ex. om vi inte längre behöver personuppgifterna men du behöver dem för att kunna hävda din rätt i domstol ha rätt att begära att vi begränsar vår behandling till lagring av dina uppgifter och inte använder dem på annat sätt. Du har rätt att inte vara föremål för ett helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring, vi kommer då att avsluta direktmarknadsföringen. Du har också rätt att invända mot behandling som sker med stöd av ett berättigat intresse.

När vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, eller med stöd av ditt samtycke, har du rätt till så kallad dataportabilitet där endast sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss ingår. Det betyder att du kan få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format som gör att du kan flytta dina personuppgifter. När behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ditt samtycke, för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter.

Du får gärna kontakta oss på Cykelringen med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Om du anser att vi inte kan hjälpa dig på ett tillfredställande sätt kan du framföra klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen).

Om vi skulle börja behandla dina personuppgifter för nya syften, börja samla in nya uppgifter eller dela dina uppgifter med nya personuppgiftsbiträden kommer vi att informera dig om detta. Den senaste versionen av dataskyddsinformation finns alltid publicerad på cykelringen.se.

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning. För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp av en produkt: 3 år från ditt senaste köp. För marknadsföring och kundtjänstkontakt som baseras på en intresseavvägning: 24 månader från ditt senaste köp. För bokföring: 7 år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning. För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning.

Cykelringen är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till oss på support@cykelringen.se.

 

Cookies på cykelringen.se

Hos oss används cookies. En cookie är en textfil som skickas ut ifrån vår websida till din dator och där lagras den antingen som en sessionscookie i minnet under tiden du som besökare är inne på vår webbsida eller som en permanent cookie som är en liten textfil som och ligger kvar en bestämd tid.
Vi kan använda båda typer av cookies. Om du inte vill ha några cookies så kan du enkelt stänga av dem i din webbläsare inför ditt köp hos oss. Cookies syfte är att förbättra Sajten för besökare, detta genom att t.ex. anpassa sajten efter besökarens önskemål, val och intressen. Detta är för att kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg, kunna hantera ditt köp och för att kunna anpassa våra tjänster så att du får produktförslag som är relevanta för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp. Permanenta cookies används för att anpassa sidan till dig och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies använder vi för att kunna registrera statistik över användandet av vår sajt. Genom att godkänna cykelringen.se:s allmänna villkor och Integritetspolicy och använda cykelringen.ses webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt informationen som ges här. Hur tar man bort cookies? Om du inte vill att cookies används kan du stänga av dessa i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan också ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker använda sig av cookies och med det själv avgöra från gång till gång om du vill att det används. Du kan också själv radera tidigare lagrade cookies från din webbläsare, hur du gör hittar du på din webbläsarens hjälpsidor. Du kan också när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

 

Personuppgiftslagen

Personuppgifter och information som kund lämnar om sig själv används av Cykelringen samt kommer de att lämnas ut till Cykelringens samarbetspartners som levererar produkter till Cykelringen, tillhandahåller betalningslösningar till Cykelringen samt utför transporter åt Cykelringen i den omfattning som är nödvändig för att Cykelringen ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot kunden samt för att Cykelringens samarbetspartners ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot Cykelringen och kunden. Uppgifter som sparas kommer att användas av Cykelringen för att fullgöra Cykelringens åtaganden gentemot kunden samt för marknadsföring till kunden. Kunden har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om kunden. Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har kunden rätt att få uppgifterna rättade eller raderade. Kunden har rätt att motsätta sig användningen av personuppgifterna för marknadsföring till kunden.

 

Företagsinformation

Legio Bike Sju AB Org. nr: 556567-5880

Momsregistreringsnummer: SE556567588001

Adress: Gustavslundsvägen 12, 167 51 Bromma

Kontakt Telefon: 08-80 22 45

Besöksadress: Gustavslundsvägen 12, Alvik

E-postadress: kundservice@cykelringen.se

 

Force majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför Cykelringens kontroll vilken inte skäligen kunnat förutses och som påverkar ingångna avtal från Cykelringens sida utgör det grund för att Cykelringen befrias från sina förpliktelser att fullgöra de avtal som påverkas av omständigheten.